Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TUCİAD Onursal Başkanı ve 2017 yılı Uzakrota Travel Summit konuşmacılarından Koray Akgüloğlu ile Çin turizmi üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle hoş geldiniz, ziyaretçilerimize kendinizi biraz tanıtabilir misiniz ?

 • 27 yıl C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı üst düzey görevlerde bulundum.
 • Hong Kong ve Polonya’da Ticaret ve Ekonomi İlişkilerden sorumlu diplomat; Ticaret Ataşesi / Başmüşaviri olarak görev yaptım.
 • Türkiye – ÇHC İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (tuciad.org.tr ) Önceki Genel Başkanı ve halen Onursal Başkanlığını yürütmekteyim.
 • Türkiye, Avrupa ve Dünya Spor Federasyonlarında üst düzey görevlerde
 • Bugün, Polonya-Türkiye Ticaret Odası Onursal Üyeliği (ptcoc.eu) ve Centrum Danışmanlık (www.centrumdanışmanlık.com) çatısı altında dış ticaret ve yatırımlar konusunda firmalarımıza danışmanlık hizmetleri sunmaktayım.

Hizmet ihracatının önemini inandığım için Ekonomi Bakanlığı‘nda hizmet ihracatının bir genel müdürlük tarafından kapsamlı olarak bakılması konusunda Serbest Bölgeler, Yurtdışı Hizmetler ve Yatırım Genel Müdürlüğünün oluşumunda bizzat bulundum. Yeni kurulan söz konusu genel müdürlüğün ilk Genel Müdür Vekili olarak görev yaptım. Söz konusu Genel Müdürlükte başta sağlık hizmetleri; sağlık turizmi başta olmak üzere gastronomi, lojistik gibi turizm sektörüne doğrudan veya dolaylı etkisi olan alanlarda firmalarımızın desteklenmesi ve gelişimi için stratejilerin gelişimi için yapılması gereken çalışmaların altyapısını inşa ettik.

Bize biraz TUCIAD hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dünya ticareti ve ekonomisinde Uzakdoğu Asya; özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nin artan önemine paralel olarak 2000’li yılların başında bir grup iş adamı ve bürokrat ile birlikte Türkiye – Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneğini (TUCİAD) kurduk.

Vizyonumuzu, Türk ve Çin Halk Cumhuriyeti üye iş adamları arasında iletişimi kurarak, sorunsuz ve gelişen iş birliğini sağlamak, iletişim ve danışmanlık konularında referans noktası olmak şeklinde belirledik.

Felsefemizi de İki ülke halklarına; kültürel, ekonomik ve sosyal katkı sağlamaktır.

Derneğimizin amaçlarından bazıları;

 • Uzakdoğu Asya’daki ekonomik ve ticari gelişmeleri ülkemiz işadamlarına güncel ve düzenli olarak bilgi iletmek,
 • Ülkemizdeki ve ÇHC başta olmak üzere Uzakdoğu Asya’daki iş fırsatlarını karşılıklı olarak duyurmak,
 • Ülkemiz ve sözkonusu bölgenin iş kültürleri başta olmak üzere kültürel tanıtımlar yapmak,
 • Ülkemiz ve başta ÇHC olmak üzere Uzakdoğu Asya ülkeleri işadamlarının birlikte iş geliştirmesi ve ticari/ekonomik ilişkileri geliştirmesi için altyapı çalışmaları yapmak ve seminerler, konferanslar, ticaret heyetleri, fuarlar ve benzeri organizasyonları gerçekleştirmek,
 • İki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi için fırsatlar, sorunlar, çözümler ve bunlara yönelik yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş ve önerilerimizi ülkemiz ve ÇHC yetkililerine ulaştırmak,
 • İşadamlarının sözkonusu organizasyonlara katılımını kolaylaştıran turizm, organizasyon şirketleri ile işbirlikleri geliştirmek,
 • İşadamlarının iş geliştirir iken muhtemel sorunları önden bertaraf etmek ve güvenli, istikrarlı ilişkiler kurması amacıyla hukuk, dış ticaret, yatırım ve diğer ilgili alanlarda danışmanlık hizmetleri veren yerli ve yabancı kurum ve firmalarla işbirlikleri oluşturmak,
 • İki ülkede benzer amaçlar etrafında teşkilatmış ve faaliyette bulunan benzer sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmek,
 • Üyemiz firma ve işadamlarının tecrübe ve bilgi birikimlerinden geliştirilen görüş ve önerilerimizi kamu ve özel alanda gerçekleştirilen     seminer,     konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalarda ifade ederek katkıda bulunmak,
 • Öncelikle üyelerimiz arasında olmak üzere iki ülke işadamları arasında ortaklıklar, ortak projeler geliştirilmesi için gerekli çalışma ve girişimleri yapmak, şeklinde ifade edebiliriz.

TUCIAD, şu anda kaç şehirde hizmet veriyor?

Genel Merkezi Antalya’da olan TUCİAD, Ankara, İstanbul, İzmir, Isparta, Afyon, Bursa, Gaziantep, Samsun şehirlerinde temsilcileri, üniversitelerde temsilcilerimiz ve Şanghay, Hong Kong temsilcileri ile Uzakdoğu pazarları ile ilgili faaliyette bulunan işadamlarımızın yanında olmaya çalışmaktadır.

TUCIAD olarak sektördeki hedefiniz ve konumunuz hakkında bilgi alabilir miyiz?

TUÇİAD olarak hedefimiz ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefine hizmet eden benzer sivil toplum kuruluşları ile bir birliktelik inşa ederek iki ülkenin işadamlarının en güçlü sesi olmak ve iki ülke halklarının refahına katkıda bulunan bilinen, etkili ve güçlü bir ihtisas kurumu olmaktır.

Bu çerçevede, 2000’li yılların başında kurulan Derneğimiz bugün;

 • İlgili kamu kurumları ( Bakanlıklar, Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve benzerleri) tarafından görüşleri ve değerlendirmeleri alınan,
 • Henüz değil ama ülke çapında faaliyet gösterme yolunda önemli kazanımlar sağlamış,
 • Benzer sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri oluşturmuş,
 • Türkonfed gibi önemli çatı sivil toplum kuruluşlara üye olarak ve ÇHC’deki sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzalayarak iletişim ağını genişleten,
 • Fuarlara, konferans, seminer ve benzeri organizasyonlara üyelerinin katılımını sağlayarak kamuoyu oluşturma kabiliyetini geliştiren,
 • ÇHC’de temsilcilikleri ile ülke sınırlarını aşan faaliyetleri organize etme kabiliyetine sahip olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Bünyenizde bulunan turizm şirketleri var mı? Bu firmalar Çin’de ne gibi hizmetler veriyorlar?

Firma Faaliyet
ANFAŞ Fuarcılık
Tekelioğlu Kilim Turizm-Ticaret
ITM Travel Turizm-Otelcilik
Uluslararası Kum-Heykel Festivali Turizm
Kemer Folklorik Yörük Parkı Turizm – işletmecilik
Denizimpark Turizm –İşletmeci
CO CO TOUR Turizm –İşletmeci
Trail Travel Turizm Turizm –İşletmeci

Çin’in bilinmeyen birçok bölgesini Türkiye’den gelecek yatırımcılara da tanıtmaya çalışıyorsunuz, peki bu bölgelerin turizm anlamında gelişmesi için de çalışmalarınız oluyor mu?

Bu alanda;

 • ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğinin destekleri ile Antalya’da kültürel tanıtım organizasyonları gerçekleştiriyoruz.
 • ÇHC’ye yönelik olarak fuarlara heyetler düzenlemekteyiz.
 • ÇHC’nin çeşitli bölgelerine turizm amaçlı olarak turlar organize etmekteyiz.
 • Derneğimiz bünyesinde bulunan Çince (Mandarin) dil kursları düzenliyor ve beraberinde Çin kültür tanıtımları faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.
 • Turizm fuarlarına Derneğimiz üyelerinin katılımını teşvik etmekteyiz.

Çin’den Türkiye’ye bu yıl 500 bini aşkın turist beklenirken Türkiye’den Çin’e çok kısıtlı bir sayı gidiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

 • Türkiye’deki insanların genel tatil kültürüne ağırlıklı olarak Batı ülkeleri cevap verebilmektedir. Türk turist ağırlıklı olarak deniz, güneş, yemek ve tarih için yurtdışına çıkmaktadır.
 • Türk turistler bildikleri ve aşina oldukları kültürleri daha yakından tanımak için ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerini tercih
 • Ulaşım imkanları kolay, çok seçenekli ve karşılaştırmalı olarak ucuzdur.
 • Sayılı günden oluşan tatil sürelerinin en iyi değerlendirilmesi için genel olarak kısa zamanda ulaşılabilinecek yerler tercih edilmektedir.
 • Çin ile ilgili tanıtım, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak çok daha azdır.
 • Vize almaya

Çin ve Türkiye arasındaki turizmin artış sağlaması için sizce neler yapılmalı?

 • Tanıtım faaliyetlerinin artırılması
 • Ulaşım imkanlarının artırılmalı ve ucuzlatılmalıdır.
 • Vize işlemlerinde kolaylık sağlanmalıdır.
 • Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilmesi; ilgili STK’ların tanıtımına katkıda bulunulmalı, üyelerine özel programlar düzenlenmeli, ortak kültürel programlar artırılmalıdır.
 • İki ülkede de diğer ülkenin kültürünü, tarihini, dilini öğrenen kişilere özel programlar düzenlenmelidir.
 • Eğitim programları organize edilmelidir. (Yaz okulları, öğrenci değişim programları, Çince öğretilen orta öğretim kurumlarına özel eğitim turları gibi).
 • İki ülkede de yerel yemeklerinin sunulduğu lokanta sayısı artırılmalıdır. Türkiye’de Çin ve Çin’de Türk lokantaları sayısı artırılmalıdır. Bu konuda Gaziantep Belediyesi gibi gastronomi alanında yatırım yapan belediyeler ile işbirliği geliştirilerek iki ülkede karşılıklı organizasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Çin’e gelen Türk turist için önerileriniz var mı?

 • Çin’de Batı tarzı eğlence ve yemeklerden çok yerel kültürü tanıtıcı kültürel organizasyonlara ve yerel lokantaları
 • Çin turistik programları ağırlıklı olarak tarih ve kültür olduğu için ön bilgi edinerek
 • Yüz ölçümü büyük olan ÇHC’ne yapılacak turistlik ziyaretlerin programını yaparken ilgi alanlarına ve beklentilerine göre bölge seçimi yapılmalıdır. Birden fazla turla Çin tarihi, kültürünün tanınmasında fayda vardır.

Türk turist Çin’de en fazla nereleri ziyaret ediyor?

 • Pekin (Yasak Şehir, Çin Seddi, Yiheyuan Yaz Saray),
 • Şanghay (Pudong,Bund)
 • Hong Kong (Victoria Peak, Büyük Buda, Ocean park, Hong Kong Disneyland)
 • Xi’an (Qin Terra – cotta Savaşçıları ve Atları Müzesi)

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Bugün için potansiyelin çok gerisinde olan iki ülke arasındaki turizmin önümüzdeki yıllarda hızlanarak artacağına inanmaktayız.

 • Çinli turistin gelirleri artmıştır.
 • Çinli turistin yurtdışına seyahat isteği kuvvetlenmiştir.
 • İki ülke arasındaki ulaşım imkanları artmaktadır.
 • Türk turistin geleneksel Batı ülkelerine turistik programlara ilgisi ile karşılaştırmalı olarak Uzakdoğu ülkelerine yönelik ilgileri daha hızlı artmaktadır.
 • Ekonomik ve ticari ilişkiler istikrarlı gelişmektedir. Fuarlar, ticaret heyetleri ve benzeri organizasyonlar artmaktadır. İki ülkede artan iki ülke ürünlerinin tanıtım faaliyetleri ve tüketici tarafından daha büyük ölçüde kabulü ile turistlik ziyaret isteği artacaktır.
 • İki ülkede de gastronomi alanında faaliyetler artmaktadır. Yeşil çay kullanımı Türkiye’de artmaktadır. Çin lokantaları sayısı artmaktadır. Çin’de Türk lokantaları sayısının aynı ölçüde artmadığı bir gerçektir.
 • Az sayıda da olsa Türk ve Çin kültürünü yansıtan TV dizilerinin izlenmektedir. Bunun artarak devam edeceği
 • Kitap fuarları organizasyonları artmaktadır.
 • Türkiye’de Çinceyi yabancı dil eğitimi olarak veren okul sayısı artmaktadır.
 • Çin’de yüksek eğitimini alan öğrenci sayısında artış vardır.

Şeklinde sayabileceğimiz bazı beklentilerimiz ve bunlara ekleyebilecek birçok olumlu beklenti de dikkate alınca potansiyelin önümüzdeki yıllarda daha fazla değerlendirileceği ve turizm sektörünün gelişeceğini düşünmekteyiz.

TUÇİAD olarak, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kemal Koçak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve tüm üyelerimizle bu inanç ile çalışmalarımıza artırarak devam ediyoruz…

Yorumları GösterYorumları Gizle

Yorum Yaz