TripAdvisor’ın Seyahat Anketinden Çıkan 5 İpucu 0

TripAdvisor sordu, seyahat edenler cevapladı. Bu yeni anket, müşteri yorumlarının neden önemli olduğunu ve işinizi büyütmeniz için yapmanız gerekenleri ortaya koydu.

Hızla değişen konaklama sektöründe, sizi tercih eden yolculardan geri bildirim almak oldukça önemli. Bu yüzden Phocuswright, TripAdvisor adına dünyanın en çok kullanıcısı olan seyahat sitesini inceledi. Apaçık olan bir şey var ki TripAdvisor yorumları -hem kullanıcılara hem de işletmelere yardımcı olmasıyla- hiç olmadığı kadar önemli.

Bilmeniz gerekenler ve buna ek olarak bu düşünceleri harekete geçirmek için ipuçları burada.

Tespit #1:  TripAdvisor yorumları rezervasyon davranışlarını etkiliyor.

 • TripAdvisor kullanıcılarının %96’sı seyahatlerini planlarken ve otel rezervasyonu yaparken yorumları okumanın önemli olduğunu düşünüyor.
 • TripAdvisor kullanıcılarının %83’ü otel rezervasyonuna karar verirken yorumlardan referans alıyor.
 • Kullanıcıların yarıdan fazlası yorum yazılmamış yerlere rezervasyon yaptırmıyor.
 • Sadece oteller değil, TripAdvisor kullanıcılarının %87’si restoran rezervasyonu yaparken de %81’si ise herhangi bir rezervasyon ihtimalinde yorumlara bakmanın önemli olduğunu belirtmiş.

İpucu: TripAdvisor’da yazılan yorumları okuyan kullanıcıların bir sonraki adıma geçip sizin işletmenize rezervasyon yaptırmak isteyeceğinden emin olun. Oteller, pansiyonlar ve diğer tür misafirhaneler iletişim bilgilerini ekleyebilir, müşterileri cezbetmek için özel teklifler sunabilirler ya da TripAdvisor’dan direkt olarak rezervasyon kabulü de yapabilirler. Diğer tür işletmeler de aynı yolu takip edebilir. TripAdvisor’ın yayınladığı “TripAdvisor’da Restoran Kaydınızı Nasıl Optimize Edersiniz?” ve TripAdvisor’da Gezilecek Yer Kaydınızı Nasıl Optimize Edersiniz” adlı rehberlere göz atmakta da yarar var.

Tespit #2: Ne kadar çok yorum –ve fotoğraf- varsa o kadar iyi.

 • TripAdvisor kullanıcılarının çoğunluğu(%79) otel seçimi yapmadan önce 6 ile 12 arasında yorum okuyor. Yine büyük bir çoğunluk(%59) restoran seçimi yapmadan önce 6-12 arasında yorum okuyor.
 • 5 kullanıcıdan 4’ü “genellikle” veya “her zaman” bir yeri ziyaret etmeden önce yorumlardan yararlanıyor.
 • TripAdvisor kullanıcılarının %76’sı turist fotoğraflarının rezervasyon davranışını etkilediği konusunda hemfikir.

İpucu: Yolcuların TripAdvisor sayfanıza olan ilgisinden yararlanmak için çok sayıda yorum ve yolcu fotoğraflarının sayfanızda yer almasını sağlayın. Müşterilerinizi Yorum Toplayıcısı, e-posta bazlı yorum toplama aracı, üzerinden geri bildirim vermeye cesaretlendirin.( Yorum Toplayıcısı’nı zaten kullanıyorsanız,TripAdvisor’daki “Yorum Toplayıcısı Sayesinde Daha Fazla Yorum Alın: On Kolay İpucu” adlı yazıya bakabilirsiniz.)

Tespit #3: Rezervasyon almak için, TripAdvisor içeriğinizi vurgulayın

 • Kullanıcıların %83’ü TripAdvisor’ın onlara daha iyi yolculuk planlamada yardımcı olduğunu belirtiyor.
 • TripAdvisor kullanıcılarının 3’te 2’si TripAdvisor yorumları,sıralaması ve ödüllerini sitesinde gösteren otellerden rezervasyon yaptırmayı tercih ediyor.

İpucu:  TripAdvisor’ın ücretsiz “Pencere Ögeleri (Widgets)” TripAdvisor yorumları,sıralaması ve ödüllerini sitenizde ve sosyal medya hesaplarınızda göstermeniz için güzel bir yol.

Tespit #4:  Yolcular yorumları okumayı ve rezervasyonu aynı site üzerinden yapmak istiyor.

 • TripAdvisor kullanıcılarının çoğunluğu (%63) yorumları okuyup fiyatları karşılaştırabileceği ve rezervasyon yapabileceği tek bir yer istiyor.

İpucu: Oteller, pansiyonlar ve diğer tür misafirhaneler müşterilerine TripAdvisor üzerinden rezervasyon imkanı vererek onları etkileyebilirler. Restoranlarsa TripAdvisor kullanıcılarını kendi müşterilerine dönüştürmek istiyorsa TheFork adlı uygulama üzerinden TripAdvisor sayfasına rezervasyon seçeneği ekleyebilir. Turistik yerler ise bunu Viator adlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilir.

Tespit #5:    Yapılan yorumlara verdiğiniz cevaplar her zamankinden daha önemli.

 • Kullanıcıların %85’i eleştirel bir yoruma verilen düşünceli bir cevabın otel üzerindeki izlenimi iyileştirdiğini düşünüyor.- bu tespitte 2013’ten beri %50’den fazla artış yaşanmış.-
 • %65 turist yorumlarına cevap veren bir otelin vermeyenlere göre daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyor.
 • 5 TripAdvisor kullanıcısından 4’ü yorumlara cevap veren otellerin müşterilerini daha fazla önemsediği kanısında.

İpucu: Yorumlara karşılık vermek hem saygınlığınıza hem de kazancınıza katkı sağlar. Yorumları cevaplamaya başlamadan önce “TripAdvisor Gezgin Yorumları’na Yönetim Yanıtları nasıl eklenir?” adlı yazıyı TripAdvisor’ın sitesinden okumakta yarar var.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe