TAV Türkiye, Kadınlar İçin En İyi Şirketlerden Biri!

İstanbul merkezli TAV havalimanı, işyerinde kadına yönelik ayrımcılığı önlemek ve kadın istihdamını arttırmak için başlatılan programının gerekliliklerini yerine getirdi. World Bank tarafından desteklenen Kadın Girişimciler Derneği (KAGIDER) iş hayatında cinsiyet ayrımcılığına son vermek amacıyla kuruldu.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin önde gelen global markası olan TAV havaalanı bağımsız denetleme süreçlerini başarıyla tamamlarken Equal Opportunities Model (FEM) sertifikası da aldı.

TAV Havalimanları Başkan Yardımcısı, insan kaynaklarında çalışan Hakan Ömer: “TAV olarak, kadın işgücüne katılımın artmasının toplumsal gelişim ve sosyal ilerlemeler için oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Buna göre, dünya genelinde faaliyet gösterdiğimiz her yerde çalışanların eşit şartlara sahip olması gerektiğine inanıyor ve bunu sağlamak için çabalıyoruz. İstihdam ve seçim, kişisel ve mesleki gelişim, performans değerlendirme ve tanıtım süreçleri gibi tüm çalışma süreçlerinde çalışanlarımıza eşit imkanlar sunuyoruz.  Kadınların her kademedeki katılımını arttırmak için, yönetim kurulunda önümüzdeki beş yıl içinde %25 oranında kadın olacağına dair taahhüt verdik. TAV kendisini Kadın Güçlendirme Yasaları (WEPs)’ na adamış ve Profesyonel Kadın Ağı (PWN) Türkiye kolunun kurumsal üyesi olmuştur. Bu uygulamarı yerine getirme çabamızın bağımsız bir denetim şirketi tarafından onaylanması da bizi ayrıca memnun ediyor. Benzer çalışmalar yürütmeyi amaçlayan diğer şirketlere örnek olmayı umuyoruz” dedi.

Dünya bankasından teknik destek alan KAGIDER, 2011 yılında Türkiye için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (FEM) modelini geliştirmiştir. Eşit Fırsatlar Belgesi ile ödüllendirilen kuruluşlar, bağımsız bir değerlendirme sürecinin ardından, yapıları, eylemleri ve istihdam uygulamalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların gerek ulusal gerekse uluslararası alanda işe alım sürecine oldukça duyarlı olduklarını ispatlıyor ve onaylıyor.

Program, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Forumu tarafından desteklenerek, istihdam, eğitim, kariyer planlaması, kalkınma süreçleri vb. gibi çeşitli süreçlerde eşitsizlikleri tanımlama ve işyerlerinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımalara son vermeyi amaçlamaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

uzakrota_logo - Kopya

Uzakrota Travel Summit is connecting the biggest companies with the brightest minds and professionals of the travel industry around the world.

Let’s Do It Together

Get subscribed today!