Vizelerin Kaldırılması için 79 Şart

Avrupa Birliği, Türkiye vatandaşlarının AB’ye vizesiz girmesi için Ankara’ya şart koştuğu ‘yol haritasını’ tamamladı. 79 adımdan oluşan metindeki ‘tüm üye ülkeler’ vurgusu Kıbrıs konusunda sorun yaşanacağı sinyali veriyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden en öncelikli beklentisi haline gelen vize muafiyetiyle ilgili yol haritası hazır. Ankara’nın “adil ve uygulanabilir” içeriğe sahip olmasını umduğu belge, yol haritasından çok engelli koşu pistini andıran bir içeriğe sahip.

Birlik ülkelerine yasadışı yollardan girenlerin iadesini düzenleyen geri kabul anlaşmasının (GKA) imzalanıp devreye sokulmasını vize muafiyeti süreci için olmazsa olmaz şart olarak gören AB, bir yandan çok sıkı kuralları metne yansıtırken diğer yandan da “tüm üye ülkeler” vurgusunu defalarca yaparak Kıbrıs nedeniyle sorunlar yaşanacağının mesajını şimdiden net şekilde veriyor.

Milliyet’in ulaştığı, katı bir denetim mekanizmasına bağlı olan “yol haritası” gereği Türkiye belgelerin güvenliği, göç ve sınır kontrolü, kamu düzeni ve güvenliği ile temel haklar konusunda çok sayıda adım atmak durumunda kalacak. Belgede, “vize muafiyetine giden sürecin hızının Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olacağı” vurgusuna yer verilmesi dikkat çekiyor.

 

Türkiye’nin atması gerekecek 79 kapsamlı adımdan bazıları şöyle:

Üye ülkelerle imzalanmış geri kabul anlaşmalarının (GKA)  tam ve etkin şekilde uygulanması.Türkiye ile AB arasında 21 Haziran 2012’de parafe edilen GKA’nın onaylanması.

GKA’nın tüm maddeleriyle uygulanması.

Yasadışı göç kaynağı konumundaki ülkelerle GKA imzalanması ve bunların uygulanması.

Türk Vize Enformasyon Sistemi oluşturulması.

AB açısından göç ve güvenlik riski yaratan ülkelerin vatandaşlarına sınırda vize verme uygulamasına son verilmesi. Bu ülkeler için vize kurallarının değiştirilmesi.

Türk vize politikasının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi.

Ayrımcılık yapmaksızın tüm AB ülkelerinin vatandaşlarına vize muafiyeti tanınması.

Türk vizelerinin güvenlik unsurlarının yükseltilmesi.

Havaalanı transit vize uygulamasına geçilmesi.

Özellikle AB ülkeleriyle olan sınırlarda uygun kontrol ve gözetlemenin sağlanması.

İyi eğitilmiş ve nitelikli yeterli sayıda sınır koruma biriminin sınır geçiş noktalarında görevlendirilmesi için gerekli bütçesel ve idari önlemlerin alınması.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türk topraklarında görevini tam anlamıyla ve kısıtlamalara maruz kalmaksızın yerine getirmesi.

Mültecilerin statüsünü belirleme prosedürlerine yönelik özel bir birim oluşturulması.

Mültecilerin ve sığınmacıların uygun şekilde kabulü ve haklarının korunması için gerekli kaynağın sağlanması.

Avrupa Polis Birimi (EUROPOL) ile Operasyonel İşbirliği Anlaşması imzalanması ve uygulanması.

 

Turizm Güncel

Çok Gezen Çok Tozan, Az Biraz Deli, Biraz da Yazan Çizen, Ucundan Web Tasarımcısı, Çılgın bi Proje Canavarı, Aa Unutmadan Az Buçuk da Fotoğrafçı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

uzakrota_logo - Kopya

Uzakrota Travel Summit is connecting the biggest companies with the brightest minds and professionals of the travel industry around the world.

Let’s Do It Together

Get subscribed today!