Avrupa’nın Genetik Haritası

Aşağıda Eupedia.com tarafından haplogruplara göre hazırlanmış olan Avrupa genetik haritasını görmektesiniz. Haplogruplar ortak atadan gelmeyi temsil eder ve popülasyonlardaki genetik yapıyı incelemenin farklı yollarından biridir.

İnsanlarda haplogruplar babadan oğula geçen Y kromozomu ya da anneden çocuklara aktarılan mitokondri DNA’sı baz alınarak belirlenir.

Altta gördüğümüz harita yalnızda Y kromozomuna bağlı olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple sadece erkil ortak ataları göstermektedir. Dişiler dikkate alınmamıştır. Ayrıca, bu harita hiçbir şekilde ülkelerin birbirine olan üstünlüğünü tanımlamakta kullanılamaz. İnsanların birbirinden genetik olarak farklı olması son derece doğaldır ancak insanlar yalnızca insan oldukları için daima eşit görülmelidirler.

1

Haritada dikkatimizi çeken birkaç ilginç nokta ise şu şekilde:

  • Britanya adaları’nda yaşayan kişiler ile Fransız, İspanyol ve Portekizler arasındaki benzerlik, bu kişilerin İskandinavlarla olan benzerliklerinden daha fazla olduğu görülmüştür.
  • Finlandiya Baltik bölgeleri ile genetik benzerliğe sahip olsa da, Y kromozomuna göre yapılan değerlendirmede Finlandiyalıların genetiği diğer kuzey ülkelerinden çok daha farklı bir yapıya sahiptir.
  • Avusturya ve Almanya her ne kadar Almanca konuşulan ülkeler olsa da, Y kromozomuna göre çok farklı bir genetik yapıya sahipler. Ancak, Avusturya ve Macaristan arasındaki benzerlik gözden kaçırılamayacak kadar açık.
  • Avrupa’da genetik çeşitlilik en çok Balkanlarda görülmekte.
  • İzlanda halkı temel olarak 4 farklı haplogruptan oluşmakta.

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu harita çok fazla dikkate alınmamalı çünkü Reddit.com’da da yorumlandığı üzere bu genetik etiketlerin bilimsel bir anlamı yoktur. Bu bilgiler haritayı yaratan kişilerin etnik etiketleri haplogruplara kendileri tarafından tayin etmesi ile oluşturulmuştur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

uzakrota_logo - Kopya

Uzakrota Travel Summit is connecting the biggest companies with the brightest minds and professionals of the travel industry around the world.

Let’s Do It Together

Get subscribed today!