Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

İşlemlerinize başlamadan önce geçerli bir pasaportunuz yoksa veya geçerlilik süresi geçmiş bir pasaportunuz varsa öncelikle kontrol etmeniz gerekmektedir. 

PASAPORT NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Pasaport sahibi olmak için yapılması gerekenler oldukça basittir. Öncelikle pasaport harç ve defter ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Pasaport harç ve defter ücretlleri için http://pasaport.iem.gov.tr/?page_id=1901 adresini ziyaret edebilirsiniz. Daha sonra pasaport başvuruları Emniyet Müdürlüğünün  http://www.epasaport.gov.tr/  sayfasından randevu alınarak , başvuru sahiplerinin randevu günlerinde emniyet müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Reşit olmayan öğrencilerin ise anne ya da babaları yukarıdaki belgelere ek olarak muvakkatname ile yine emniyet müdürlüklerine başvuru yaparlar.

Umuma Mahsus Pasaport

Bu tür pasaportlar halen yurt içinde valilikler adına Emniyet Müdürlüklerince ve yurt dışında Konsolosluklarımızca verilmektedir.

İstenilen Belgeler:

 1. Pasaport form dilekçesi; yurt içinde umuma mahsus pasaport almak isteyen vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılarak İl Emniyet Müdürlüklerinde satışa sunulan ‘pasaport istek formu’ tam ve doğru olarak doldurulduktan sonra İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat edilir.
 2. Nüfus Hüviyet cüzdanı; Pasaport istek formuna yazılan bilgilerle nüfus hüviyet cüzdanındakilerin karşılaştırılmasından sonra pasaport müracaatlarından sonra kendilerine iade edilir.
 3. 4 adet (4,5×6 ebadında) vesikalık fotoğraf. Temditlerde iki adet.
 4. Reşit olmayanlar veya mahcurların kanuni temsilcilerinden muvafakat name,
 5. İşçi ve işçi ailelerinden İş ve İşçi Bulma Kurumundan alınacak belge,
 6. Yurtdışında öğrenci olanlardan Milli Eğitim Bakanlığından alacakları belge,
 7. İthalat ve ihracatçı ile belli bir meslek yazdıracaklardan (kasap ve vb.) ilgili kuruluşlardan belge,

Bu türden pasaport almak veya temdit ettirmek için herhangi bir İl Emniyet Müdürlüğü’ne veya dış temsilciliklerimize başvurmak mümkündür. Ancak nüfusa kayıtlı olduğu İlden başka bir yere müracaat edilmesi halinde tanzim süresi uzamaktadır.

Hususi Pasaport –Yeşil Pasaport

Bu tür pasaport, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine, eski bakanlara, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan devlet memurlarına, kadro karşılığı olmaksızın Emekli Sandığı ile ilintilendirilip, 1, 2 ve 3’üncü derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan kamu görevlilerine,devlet memuriyetindeki hizmet süreleri taşıdığı unvan veya rütbeleri itibariyle bu gün hususi pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle 1, 2 ve 3’üncü derece karoları almadan emikli olanlara veya ayrılanlara, 3,4,5 ve 6’ncı maddelerde sayılanlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarına görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda olanların eşlerine, hususi pasaport almaya hak kazandığı sırada vefat edenlerin başkalarıyla evlenmemiş dul eşlerine, hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp, evli ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına, reşit olmayan erkek çocuklarına hususi pasaport verilir.

İstenilen Belgeler:

Çalışanlar için

 1. Hususi pasaport talep formu (Kurumun yetkili amirinden onaylı)
 2. Nüfus cüzdanı aslı (Kontrol edildikten sonra iade edilir)
 3. Dört adet 4,5×6 cm ebadında cepheden yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (Temditler, süre uzatımı için iki adet)
 4. Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ‘Pasaport Cüzdan Bedeli’ (Temdit ve süre uzatımı için ücret istenmez)
 5. Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi.
 6. Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin (Ayrı pasaport alacaksa anne-baba, anne refakatinde olacaksa baba, baba refakatinde olacaksa annenin) noterden tasdikli muvafakat-name (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilebilir.)

Emekli ve Çekilenler İçin

 1. Emekliler için talep formu
 2. Emekli veya çekildiği tarihteki kadro derecesini ve unvanını belirten ve eski kurumları tarafından yetkili kılınan amirinden onaylı belge.
 3. Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
 4. Dört adet 4,5×6 cm ebadında cepheden yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (Temditler ve süre uzatımı için iki adet)
 5. Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ‘Pasaport Cüzdan Bedeli’ (Temditler ve süre uzatımı için istenmez)
 6. Daha önce herhangi bir pasaport almışsa geri getirilmesi.
 7. Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin (Ayrı pasaport alacaksa anne-baba, anne refakatinde olacaksa baba, baba refakatinde olacaksa annenin) noterden tasdikli muvafakat-namesi (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamların huzurunda da verilebilir.)

Hizmet Damgalı Pasaportlar- Kırmızı ve Diplomatik Pasaport

Dört seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tesbit edilecek süreyle sınırlı olarak, yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoluslukları tarafından verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi Başkanlığımız üstlenmiştir.

Kimler Alabilir:

 1. Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderilen veya dış memleketlerde görevlendirilenler,
 2. Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu Milletlerarası Kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar,
 3. Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenler,
 4.  Bunların eşleri,
 5. Bu durumda olanların, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yine yanlarında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış pasaport talep formu,
 • Görevlendirme onayı,
 • Nüfus cüzdanı,
 • Üç adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için bir adet),
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen “Pasaport cüzdan bedeli” (1996 yılı için bir milyon TL.- Temditler için istenmez),
 • Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,
 • Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir)

Öğrenci Pasaportu

Yurtdışına öğrenim için gidecek olan vatandaşlarımızın, Milli Eğitim Bakanlığından alacakları durumlarını gösteren belgeyle müracaat etmeleri halinde, umuma mahsus münferit pasaport almak için gerekli olan diğer belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla harçsız “Öğrenci” meşruhatlı pasaport verilir.

İşçi Pasaportu

Yurtdışında geçimini temin ettiğini İş ve İşçi Bulma Kurumundan alacakları belge ile belgelendirenlere, umuma mahsus münferit pasaport almak için gerekli olan diğer belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla ilk iki yılı harçtan muaf “İşçi” meşruhatlı pasaport verilir. Aynı şekilde bu durumda olanların aileleri de bu tür pasaportu alabilir.

Kaybolan Pasaportlar

Alınan pasaportun kaybolması halinde vakit geçirilmeden mahallin polismakamlarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Böylece kaybolan pasaportun, ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanımının önüne geçilmesi amacıyla hudut kapılarımızda bulunan bilgisayarlara kaydedilmesi sağlanacaktır. Kayıp pasaport için müracaat edilmemesi halinde ise, pasaport ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanılırken yakalandığında pasaportun gerçek sahibi de adli işleme konu olacaktır.

Pasaport Yerine Geçen Belgeler

 • Pasavan,
 • İdari Mektup,
 • Gemi adamı Cüzdanı,
 • Uçak Mürettebatı Belgesi,
 • Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi,
 • Hudut Geçiş Belgesi,
 • Seyahat Belgesi,
 • Mültecilere Mahsus Seyahat Belgesi
Yorumları GösterYorumları Gizle

Yorum Yaz